3bhk for sale pratap nagar b-block udaipur

 Real estate / 449 views

𝟯𝗕𝗵𝗸 𝐇𝗼𝘂𝘀𝗲 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐚𝐥𝐞 | 𝗨𝗶𝘁 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗱 | 𝗡𝗲𝘄𝗹𝘆 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗲𝗱 𝗮𝘁 𝗣𝗿𝗮𝘁𝗮𝗽 𝗡𝗮𝗴𝗮𝗿 𝗕-𝗕𝗹𝗼𝗰𝗸 𝐔𝐝𝐚𝐢𝐩𝐮𝐫 𝐛𝐲 𝐉𝐏𝐂 𝐇𝐨𝐦𝐞𝐬
𝐋𝐨𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: Pratap Nagar, B Block, Near K.V School, Udaipur
𝗣𝗹𝗼𝘁 𝗮𝗿𝗲𝗮- 1000 Sq.Ft
𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐫𝐞𝐚- 1500 Sq.Ft ( Ground floor + 1st floor )
  • Listing ID: 812
  • Phone Number: 7062772277
  • Name: Piyush
  • Details: plot 1000sqft construction 1500 Sq.Ft ( Ground floor + 1st floor )
Contact details

Pratap Nagar, B Block, Near K.V School, UdaipurUdaipur,313001 Show phone number